QUÝ KHÁCH CHÚ Ý

Sản phẩm chính hãng nhập khẩu phải có tem bảo hành điện tử xác thực hàng chính hãng.

Để kích hoạt bảo hành và xác thực hàng chính hãng quý khách nhắn tin theo cú pháp

MXT <dấu cách> MÃ CÀO gửi 8055 (1000đ/tin)

Sản phẩm mới

Loa array - sân khấu

E3 DKF-218N125

70,000,000 

Loa karaoke

E3 EZ-12

58,000,000 

Loa karaoke

E3 EZ-10

48,000,000 

Loa karaoke

E3 EZ-15

78,000,000 

Công suất

E3 P4.12

25,000,000 

Công suất

E3 PA-2.20 PRO

35,000,000 

Công suất

E3 PA-2.28

38,000,000 

Công suất

E3 F-22800

38,000,000 

Processor Equipment

E3 AD-48

14,500,000 

Processor Equipment

E3 AS-48

28,600,000 

Crossover

E3 AS-48II

28,600,000 

Loa karaoke

E3 BR 118

19,000,000 

Sub hơi

E3 BR-115

15,500,000 

Loa array - sân khấu

E3 BR-8.5

30,000,000 

Ampli

E3 D-2.5

8,200,000 

AMPLIFIER

E3 D-2500

8,200,000 

Processor Equipment

E3 D-260

Processor Equipment

E3 D-6000

12,500,000 

AMPLIFIER

E3 D-8000

10,200,000 

Loa array - sân khấu

E3 DKF-110

38,000,000 

Loa array - sân khấu

E3 DKF-112

45,000,000 

Loa array - sân khấu

E3 DKF-118S

50,000,000 

Loa array - sân khấu

E3 DKF-208

55,000,000 

Loa array - sân khấu

E3 DKF-210

55,000,000 

Loa array - sân khấu

E3 DKF-212

60,000,000 

Loa array - sân khấu

E3 DKF-218 PRO

45,000,000 

Loa array - sân khấu

E3 DKF-218N125

70,000,000 

Loa array - sân khấu

E3 DKF-218S

70,000,000 

Mixer số - Vang số

E3 DM-26

58,000,000 

Loudspeakers

E3 DS-10

25,000,000 

Loudspeakers

E3 DS-12

32,000,000 

Loa karaoke

E3 DS-15

48,000,000 

Processor Equipment

E3 DS-260

Processor Equipment

E3 DSP-2.0

Processor Equipment

E3 DSP-3.0

Processor Equipment

E3 DSP-99

Processor Equipment

E3 EQ-231

6,500,000 

Microphone

E3 ER-3000

9,000,000 

Microphone

E3 ER-3200

14,500,000 

Loa karaoke

E3 EZ-10

48,000,000 

Loa karaoke

E3 EZ-12

58,000,000 

Loa karaoke

E3 EZ-15

78,000,000 

Công suất

E3 F 2.6

9,500,000 

Công suất

E3 F 2.8

12,500,000 

Công suất

E3 F-17004

38,000,000 

Công suất

E3 F-21000

17,000,000 

Công suất

E3 F-21200

21,000,000 

Công suất

E3 F-21600

28,000,000 

Công suất

E3 F-22000

31,000,000 

Công suất

E3 F-22800

38,000,000 

Công suất

E3 F-4.10

21,500,000 

Công suất

E3 F-4.6

16,500,000 

Công suất

E3 F-4.8

19,000,000 

Loudspeakers

E3 FR-150

Microphone

E3 FR-5800

11,900,000 

Micro không dây

E3 FR-66

14,000,000 

Loudspeakers

E3 FU-12

25,000,000 

Loudspeakers

E3 FU-310

26,000,000 

Processor Equipment

E3 GB10-2USB

Processor Equipment

E3 GB18-2USB

Microphone

E3 HR-2000

Giảm giá!

Loa karaoke

E3 HX 12

14,500,000 

Loudspeakers

E3 K-103

9,900,000 

Mixer số - Vang số

E3 K-2800

4,900,000 

Processor Equipment

E3 K-3000

6,500,000 

Mixer số - Vang số

E3 K-8900

11,500,000 

Processor Equipment

E3 K-9800

Loa karaoke

E3 KC-12

14,500,000 

Loudspeakers

E3 KF-10

18,500,000 

Loudspeakers

E3 KF-12

22,000,000 

Loudspeakers

E3 KF-210

14,500,000 

Microphone

E3 KR-777

8,500,000 

Microphone

E3 KR-787

8,000,000 

Microphone

E3 KR-788

8,000,000 

Loudspeakers

E3 KSU-118 Active

23,500,000 

Micro không dây

E3 M-560

4,590,000 

Processor Equipment

E3 M6

7,000,000 

Processor Equipment

E3 MA-12Ⅱ

Processor Equipment

E3 MA-16Ⅱ

Processor Equipment

E3 MA-6Ⅱ

Processor Equipment

E3 MA-8Ⅱ

Processor Equipment

E3 MD-48T

15,500,000 

Loa karaoke

E3 MK-10

28,000,000 

Loa karaoke

E3 MK-12

38,000,000 

Loa karaoke

E3 MK-15

48,000,000 

Loa karaoke

E3 MS-110

35,000,000 

Loa karaoke

E3 MS-112

45,000,000 

Loa karaoke

E3 MS-115

60,000,000 

Power Amplifier

E3 P-12000

24,500,000 

Power Amplifier

E3 P-14000

26,000,000 

Power Amplifier

E3 P-16000

27,500,000 

Công suất

E3 P-20000

30,500,000 

Power Amplifier

E3 P-2500

8,300,000 

Công suất

E3 P-4.17

38,000,000 

Power Amplifier

E3 P-5000

20,900,000 

Công suất

E3 P4.12

25,000,000 

Công suất

E3 PA-2.12

22,200,000 

Công suất

E3 PA-2.16

28,100,000 

Công suất

E3 PA-2.20

35,000,000 

Công suất

E3 PA-2.20 PRO

35,000,000 

Công suất

E3 PA-2.28

38,000,000 

Công suất

E3 PA-2.5

12,000,000 

Công suất

E3 PA-2.8

15,000,000 

Công suất

E3 PA-4.10

29,000,000 

Công suất

E3 PA-4.8

26,000,000 

Ampli

E3 PA-6.12

17,500,000 

Tải phần mềm